Regulamin

Postanowienia ogólne

Zwroty i reklamacja

Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Instytutu Arete sklep.instytutarete.pl , zwany w dalszej części SKLEPEM, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie produktów z oferty SKLEPU do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, uzupełniając go o wymagane dane. Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo, zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail ze SKLEPU z informacją o przyjęciu zamówienia, która zawiera rachunek (zestawienie zamówionych produktów, ceny produktów, łączną wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki) oraz informacje o wysyłce (dane klienta, adres dostawy, sposób dostawy).
 5. Przez złożenie zamówienia w SKLEPIE klient automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, związanej z realizacją tego zamówienia (informacja o przyjęciu zamówienia, informacja o odnotowaniu wpłaty, informacja o wysyłce zamówienia, prośba o recenzję zakupionych produktów lub ocenę jakości obsługi, przypomnienie o konieczności potwierdzenia lub opłacenia zamówienia). Dodatkowo SKLEP zastrzega sobie prawo skontaktowania się z klientem drogą mailową lub telefoniczną w przypadku niejasności lub problemów w trakcie realizacji zamówienia.
 6. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby oferta towarów była jak najbardziej aktualna i zgodna z dostępnością towarów na magazynie i u dostawców SKLEPU. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Brak odpowiedzi klienta co do sposobu realizacji zamówienia skutkuje jego anulowaniem po 10 dniach od chwili przekazania w/w informacji.
 7. W przypadku opłacenia zamówienia, kiedy SKLEP nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, SKLEP informuje klienta o tym fakcie w terminie 14 dni. Klient podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub rezygnacji z całości zamówienia, a SKLEP zwraca przedpłatę na wskazane przez klienta konto w terminie 7 dni.
 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto SKLEPU, gotówką przy odbiorze oraz za pomocą płatności elektronicznej (dotpay, paypal, platnosci.pl, paybynet).
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień opłaconych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SKLEPU (odnotowywanie wpłat odbywa się 2 razy dziennie - o godz. 9 i 13)
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po kliknięciu w link umieszczony w wiadomości o przyjęciu zamówienia, potwierdzający wolę otrzymania złożonego zamówienia
  - w przypadku zamówień płatnych za pomocą systemu płatności elektronicznych - po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.
 10. Zamówienia wysyłane za granicę mogą być opłacone jedynie za pomocą przelewu oraz systemu płatności elektronicznych.
 11. W przypadku braku opłaty zamówienia w ciągu 10 dni od jego złożenia, po próbie nawiązania kontaktu z klientem, zostanie ono anulowane. Zamówienie płatne przy odbiorze (za pobraniem), które nie zostanie potwierdzone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, zostanie anulowane.
 12. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć czas, jaki jest potrzebny na sprowadzenie towaru (z magazynu SKLEPU lub od dostawcy) i przygotowanie go do wysyłki oraz czas potrzebny kurierowi UPS, Poczcie Polskiej lub innym firmom obsługującym wysyłkę (paczkomaty, InPost) na dostarczenie zamówienia pod wskazany przez klienta adres.
 13. Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta.
 14. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zamówieniu, proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 15. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania informacji o jego wysyłce.
 16. Wszystkie ceny podawanie na stronie internetowej SKLEPU są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie na stronie SKLEPU jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie SKLEPU.
 17. SKLEP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży SKLEP przeznacza ograniczoną liczbę produktów, na które zamówienia są realizowane według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów produktów objętych tą formą sprzedaży.
 18. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów oraz ich zdjęcia były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem: sklep@instytutarete.pl.
 19. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient. Klient może także zdecydować o zwrocie tylko części produktów z zamówienia przy zachowaniu powyższych terminów.
 20. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być w jakikolwiek sposób zniszczony. Towar powinien być kompletny oraz zwracany w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać bezwzględnie wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Pieniądze za zwracany towar oraz koszty wysyłki zostaną przelane na konto klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Jednocześnie SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku zwrotu części produktów z zamówienia koszty wysyłki zostaną zwrócone proporcjonalnie do ich wartości.
 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie dotyczy zwrotu następujących towarów:
  - osobiste talizmany runiczne
  - indywidualne wróżby, horoskopy i portrety numerologiczne
  - wykonane na zamówienie obrazy i mandale
  - nagrania wideo, muzyczne, gry i programy komputerowe, zapisane na płytach DVD, CD, Blu-ray, jeśli usunięto z nich oryginalne opakowanie
  - publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania (e-booki, audiobooki, nagrania mp3) z wyjątkiem sytuacji, kiedy plik nie został jeszcze pobrany przez klienta.
 22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176) SKLEP udziela rękojmi z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na okres 2 lat od chwili wydania towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 23. SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w szczególności, jeśli: sprzedany produkt był dotknięty wadą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia towaru; produkt nie ma właściwości, opisanych na stronie SKLEPU; produkt został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym. Warunkiem skorzystania z reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej na stosowym formularzu dostępnym na stronie SKLEPU w terminie 2 miesięcy od daty wykrycia wady.
 24. Z tytułu rękojmi klientowi przysługują następujące uprawnienia: nieodpłatne usunięcie wady produktu, wymiana produktu na nowy, obniżenie ceny produktu, odstąpienie od umowy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia stosownego żądania. W/w roszczenia klienta przedawniają się z upływem roku od daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 25. SKLEP nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeśli klient w chwili zawarcia umowy wiedział o tej niezgodności, lub powinien był wiedzieć.
 26. Informacje handlowe zamieszczone na stronie SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 27. SKLEP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 28. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez SKLEP sklep.instytutarete.pl jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w SKLEPIE.
 29. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

O nas

Sklep Instytutu Arete jest internetową przestrzenią fair trade. Miejscem gdzie znajdziesz niezwykłe nagrania, które mogą zabrać Cię w zupełnie nowy wymiar życia - przestrzeń, w której odkrywasz swoją WYOBRAŹNIĘ jako potężne narzędzie kształtowania rzeczywistości, a Twoje marzenia zaczynają się spełniać...jeśli nauczysz się tym narzędziem posługiwać we właściwy sposób. To wielka lekcja, przed którą stoi każdy z nas.

Facebook